PRESSMEDDELANDE: Svenska företag kan göra betydligt mer för barn som konsumentgrupp

En ny global studie från Global Child Forum visar att svenska företag har särskilt låga resultat inom marknadsföring och produktsäkerhet, vilket medför risker för barn. 

Gå vidare för att se rapporten i sin helhet och listan med företagsresultaten.

 

STOCKHOLM den 14 november, 2019. Global Child Forum, en Stockholmsbaserad ideell stiftelse som grundades av den svenska kungafamiljen med syftet att främja barns rättigheter, publicerade idag resultaten från sin globala benchmarkstudie 2019, The State of Children’s Rights and Business: From Promise to Practice, som visar att företag världen över har tagit steg i rätt riktning för att skydda barns rättigheter, men att de fortfarande har lång väg att gå för att motverka riskerna.

Studien, som genomförts i samarbete med Boston Consulting Group, analyserar hur strax under 700 av världens största företag arbetar med barns rättigheter. Årets studie är Global Child Forums andra globala benchmarkstudie. Den första globala studien gjordes 2014.

“Vår rapport visar att företag börjar förstå vikten av barnrättsfrågor och att de vill göra en positiv skillnad,” säger Cajsa Wiking, generalsekreterare på Global Child Forum. “Men vi ser också att många företag måste ta steget från att ha en formell policy, till att implementera och integrera barnrättsperspektivet i företagets verksamhet och leverantörskedjor.”

 

Några av studiens viktigaste resultat:

  • Förbättring av resultat inom alla industrier och regioner jämfört med 2014: Globalt har det totala resultatet för företags rapportering kring barns rättigheter förbättrats. De största förbättringarna har skett inom Oil, Gas & Utilities och Industrials. Telecommunications & Technology företag visar på det högsta totala genomsnittliga resultatet, följda av företag inom Industrials och Basic Materials.
  • Kan göra mer för barn som konsumentgrupp: Bland de tre områden som analyserats i studien får företag genomgående lägst resultat för indikatorer kopplade till att skydda barn som konsumenter genom ansvarsfull marknadsföring och produktsäkerhet. Nära hälften av de svenska företagen i studien rapporterar att de har en generell marknadsföringspolicy, men färre än 7 % har en policy som täcker ansvarsfull marknadsföring till barn. Endast 13 % av de svenska företagen rapporterar att de har en policy för produktsäkerhet för barn.
  • Klyfta mellan policy och påverkan: Även om många företag har policyer som behandlar barns rättigheter, är de flesta dåliga på att rapportera om implementering och påverkan. Nästan en tredjedel av företagen i studien (27 %) rapporterar inte att de gör någon form av leverantörsutvärderingar för att säkerställa att policyer uppfylls. Bland de företag som har en policy mot barnarbete är det bara en tredjedel av företagen där styrelsen har översyn över barns rättigheter.
  • Brist på rapportering kring risker för barnarbete: Trots att alla de svenska företagen i studien förbjuder barnarbete i sin verksamhet och/eller leverantörskedjor, rapporterar endast 20 % om förekomst av och risker för barnarbete.
  • Behov av mer styrelseansvar: Fler och fler företag behandlar barns rättigheter på styrelsenivå. Sverige ligger i nivå med det globala genomsnittet på 30 %, jämfört med 13 % 2014. Rapporten visar emellertid på behovet av att stärka styrelsens ansvar genom att följa upp att barnrättspolicyer inte bara finns på plats, utan även implementeras och följs.
  • Fler svenska företag inkluderar barns rättigheter som en del av en bredare strategi: Jämfört med 39 % av företagen globalt, anser 60 % av de svenska företagen att barns rättigheter är en materiell fråga för deras företag. Globalt sett är det inte många företag som inkluderar barns rättigheter som en strategisk prioritering, utan främst i samband med filantropiska initiativ, vilket resulterar i punktinsatser som tillgodoser kortsiktiga behov snarare än att skapa långsiktiga lösningar.

 

“Riskerna för barn kopplat till företagsverksamhet handlar inte bara om barnarbete. Företag påverkar barn genom sina produkter och tjänster, marknadsföringsmetoder, relationer med lokala och nationella myndigheter och investeringar i lokala samhällen,”  säger Johan Öberg, Managing Director och Senior Partner på Boston Consulting Group. “Benchmarkrapporten lyfter tydliga möjligheter för näringslivet att göra en mer betydande skillnad genom förbättrad rapportering, ökat ansvar och förståelse för hur barn påverkas av företagens verksamhet.”

Global Child Forums benchmarkrapport 2019 är världens mest omfattande globala studie om hur företagssektorn arbetar med barns rättigheter. Publiceringen av rapporten sammanfaller med 30-årsjubileet för U.N. Convention on the Rights of the Child.

Metodologi

Studien analyserar 692 av världens största företag (varav 15 är svenska företag) baserat på intäkter, från nio industrier och sex regioner. Företagen får en sammanslagen viktad poängsättning baserat på deras resultat inom tre olika kategorier:

  • Arbetsplats: Policyer och rapportering om arbetsförhållanden
  • Marknad: Policyer och program för att skydda barn som konsumenter
  • Samhälle & Miljö: Policyer och rapportering kring företagens påverkan på samhälle och miljö, och hur de påverkar barn

Ytterligare information om metodologin finns i rapporten.

Om Global Child Forum

Global Child Forum grundades 2009 av Sveriges Kungahus och är en ledande plattform för barns rättigheter och för företag som brinner för innovativt tänkande, vill dela med sig av sin kunskap och knyta nya kontakter. Global Child Forum tror på företagens ansvar och på att alla delar av samhället behöver arbeta tillsammans för att skapa ett hållbart och rättvist samhälle för världens barn. Utöver sina forum tillhandahåller Global Child Forum nya forskningsperspektiv, verktyg och analyser för att hjälpa företag att integrera barns rättigheter i deras verksamhet. För mer information: www.globalchildforum.org.


Mediekontakt

Linda Ravin Lodding
Head of Communications
Global Child Forum
linda.lodding@globalchildforum.org
+46 72 387 0248