Nordiska företag långt efter när det gäller redovisning av barns rättigheter

STOCKHOLM 12 december 2016: En ny studie från Global Child Forum visar att nordiska företag ligger långt efter när det gäller redovisning av barns rättigheter. Studien, den senaste i en rad regionala och globala undersökningar, omfattar de 300 största nordiska företagen och visar ett genomsnittligt resultat på endast 2 av totalt 9 poäng. Det globala genomsnittet ligger på 2.9 poäng.

“Nordiska företag har rykte om sig att vara innovativa och socialt ansvarstagande, så resultaten förvånade oss,” säger Johan Öberg, Senior Partner och Managing Director på Boston Consulting Group som samarbetat med Global Child Forum vid genomförandet av studien. “Detta är en extremt viktig fråga eftersom många företag har barn som prioriterade intressenter samtidigt som barn är en av de mest utsatta grupperna i samhället.”

Viktiga slutsatser från studien är:

  • 73% har en policy eller ett uttalande som förbjuder barnarbete. Bara 17% rapporterar på resultatet av sina åtaganden, jämfört med det globala genomsnittet på 41%.
  • 51% genomför välgörenhetsinitiativ med fokus på barn, men bara 15% har utvecklade partnerskap med barnrättsorganisationer som fokuserar på det egna företagets kärnverksamhet.
  • Endast 10% uttalar att styrelsen har ett ansvar för hur verksamheten påverkar barns rättigheter.

Få frågor har potential att påverka ett varumärke så negativt som kränkningar av barn. Redovisning av för företag väsentliga barnrättsfrågor är därför en viktig del i arbetet med att förstå och systematiskt hantera hur verksamheten påverkar och påverkas av barn.

Nordiska länder med små men öppna ekonomier är starkt beroende av sina leverantörskedjor, särskilt i Sydostasien där barnarbete ofta förekommer. Global Child Forums studie av de största företagen i den Sydostasiatiska regionen visar att endast 29% har en policy mot barnarbete. Den potentiella risken för nordiska företag med leverantörer i regionen är därför hög.

”Företag visar på tydligt och ansvarsfullt ledarskap när de ser och förstår att barn är en del av den egna värdekedjan, samt när de relevanta barnfrågorna tydliggörs i uppförandekoden och styrelsen är uttalat ansvarig för uppföljning,” säger Fiona Rotberg, Research Director på Global Child Forum.

ICT (Information, Communication & Technology) är den bransch, bland de nio som ingår i studien, som tydligast tar ett publikt ansvar för att bemöta sin påverkan på barn. Många av de största företagen- Telenor, Tele2 och Telia Company – använder sig av innovativa lösningar för att hantera risker som nätmobbning och kommersiell exploatering av barn. Andra ledande företag – när det gäller redovisning av barns rättigheter – är Clas Ohlson, SCA, H&M, Trelleborg, Stora Enso och Swedish Match.

Branscher med stora möjligheter att utveckla sin redovisning av hur man hanterar barns rättigheter är hälso- och sjukvård, finanssektorn, rese- och nöjesindustrin, olja och gas samt livsmedelsindustrin.

## slut ##

Notis till redaktörer:
Följ nedan länk för att ladda ner rapporten: http://www.globalchildforum.org/resources/upcoming-childrens-rights-corporate-sector-nordic-region/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Östlund, Effektiva Media, mobil: +46 70 510 10 34
Linda Lodding, Kommunikationsansvarig, Global Child Forum
+46 72 387 0248, linda.lodding@globalchildforum.org

Om Global Child Forum
Global Child Forum är en oberoende plattform som sammanför ledare från företag, myndigheter, akademin och det civila samhället för att förverkliga barns rättigheter. Vi initierar, samordnar och finansierar studier om hur näringslivet kan bidra till förändring och förbättring genom att stärka barns rättigheter. Vi lyfter fram ledande studier och goda exempel. Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009.

Om Boston Consulting Group
Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. BCG samarbetar med kunder inom alla sektorer och regioner för att identifiera deras bästa möjligheter att skapa värde, möta deras mest kritiska utmaningar och omvandla sina företag.