Child Forum i Sydamerika ”Investing in Every Child” fokuserar på förändring och snabba resultat

Den 4 april 2017 öppnar H.M. Konungen Global Child Forum i Sydamerika i São Paulo, Brasilien.

STOCKHOLM 21 Mars  2017:  Global Child Forum i Sydamerika samlar över 350 ledare och experter från företag, myndigheter, akademi och det civila samhället för nätverkande, samarbete och utbyte av bästa praxis när det gäller regionala utmaningar kring barns rättigheter och företagande.

Temat på heldagsforumet, som arrangeras i samarbete med UNICEF och Childhood Brasil, är ”Investing in Every Child”. Tillsammans vill vi uppmuntra och inspirera företagsledare till att ta större ansvar för barns rättigheter och samtidigt belysa den viktiga kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.

Bland talarna finns Luis Alberto Moreno, president för Interamerikanska utvecklingsbanken; Clara López Obregón, Colombias arbetsmarknadsminister; Marta Santos Pais, FN:s generalsekreterarens särskilda representant för våld mot barn; María Cristina Perceval, UNICEF:s regionchef för Latinamerika och Karibien, Paul J. Sistare, grundare och ordförande för Atlantica Hotels International och Mike A. Parra, VD för DHL Express Americas.

”Näringslivet har stora möjligheter att bidra till de globala hållbarhetsmålen genom att investera i barns välbefinnande, hälsa och säkerhet”, säger Åse Bäckström, Managing Director för Global Child Forum. “Forumet kommer beröra regionala utmaningar och visa på goda exempel. Vi uppmanar företag att säkerställa att barns rättigheter är en del i de investeringar som görs för en hållbar framtid.”

Kungen och Drottningen samt Brasiliens president Michel Temer och First Lady Marcela Temer kommer alla att närvara och aktivt delta under forumet. Under dagen hålls interaktiva paneldiskussioner och innovativa workshops som knyter samman frågor om barns rättigheter med näringslivets agenda.

“Utifrån Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen skapar Global Child Forum en plattform och möjligheter för det regionala näringslivet att utveckla sina insatser för barn och säkerställa att de inte bara överlever utan också utvecklas och når sin fulla potential”, säger María Cristina Perceval, UNICEF:s regionchef för Latinamerika och Karibien. “Näringslivet spelar en viktig roll, bland annat genom att möjliggöra säkra arbetsplatser, föräldraledighet, barnomsorg och flexibla arbetstider.”

Ana Maria Drummond, styrelserådgivare, Childhood Brasil, säger: “Ingen enskild sektor kan ensam ta itu med de mest angelägna frågorna för barnen i regionen, särskilt i dagens ekonomi. Vi måste hitta innovativa partnerskapsmodeller för att bibehålla och öka investeringarna i barn och forumet är ett unikt tillfälle för det.”

Under forumet lanseras rapporten “Children’s Rights and the Corporate Sector in South America”. Studien, genomförd av Global Child Forum och Boston Consulting Group, visar hur Sydamerikas största företag rapporterar kring arbetet med barns rättigheter. Syftet är att visa på risker, möjligheter och goda exempel samt att uppmana företag att integrera väsentliga frågor kopplade till barn i kärnverksamheten.

Om Global Child Forum

Global Child Forum är en oberoende plattform som sammanför ledare från företag, myndigheter, akademin och det civila samhället för att förverkliga barns rättigheter. Vi initierar, samordnar och finansierar studier om hur näringslivet kan bidra till förändring och förbättring genom att stärka barns rättigheter. Vi lyfter fram ledande studier och goda exempel. Global Child Forum grundades av Kungaparet 2009. H.M. Konungen är Global Child Forums hedersordförande. För mer information, se: www.globalchildforum.org.

Delta i samtalet med hjälp av eventets hashtag #gcfSAM.

Mediaförfrågningar

För pressackreditering och intervjuförfrågningar, kontakta:

Burson-Marsteller Brasilien (+55 11 3094 2240)
Elaine Rodrigues (elaine.rodrigues@bm.com; +55 11 3094 2267)
Rodrigo Santos (rodrigo.santos@bm.com; +55 11 3040 2413)
Fernanda Longon (fernanda.longon@bm.com; +55 11 3094 2289)

För mer information om Global Child Forum, vänligen kontakta:

Linda Lodding
Kommunikationschef
Global Child Forum
linda.lodding@globalchildforum.org
mobil: +46 72 387 0248